Årsrapport - et viktig verktøy

De siste månedene har Marketing Services jobbet med årsrapporter for to børsnoterte B2B selskaper, Borregaard og Höegh LNG, i tillegg til Cefor (The Nordic Association of Marine Insurers) og DNK (The Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks Insurance Association). Vi jobber for tiden med årsrapporten til The Thor Heyerdahl Institute, både på norsk og engelsk.

Hovedformålet med en årsrapport er å presentere målene og de finansielle resultatene til en bedrift. Når dette pakkes inn i en appellerende design og en tydelig layout, er årsrapporten en fin måte å presentere bedriftens mål og verdier, og gir et komplett bilde av bedriften på nåværende tidspunkt. Totalinntrykket er viktig, og mange B2B bedrifter undervurderer markedsverdien til deres årsrapport.

Marketing Services produserer både trykte og digitale årsrapporter på engelsk og norsk. Vi bistår med tekst, layout, figurer, grafer, trykking/programmering og prosjektledelse, basert på bedriftens nøkkeldata. Vi er stolte av vår evne til å arbeide både grundig og raskt, for å oppnå et sluttresultat som både våre kunder og vi kan være stolte av.   

Tilbake 23.05.2016